Natočvideo

AKADEMIE NATOČVIDEO.CZ 11. DÍL: Druhy zvuku a práce s nimi

AKADEMIE NATOČVIDEO.CZ 11. DÍL: Druhy zvuku a práce s nimi

02.04.2015 – Petra Vostatková

Zvukem jsme se již zabývali několikrát. Rozebírali jsme technické obtíže při nabírání zvuku na mobilní telefon, věnovali jsme se zvuku při natáčení rozhovoru a řešili jsme technickou kvalitu v konfrontaci s jedinečností informace. V této kapitole se podíváme na kvalifikaci zvuku z hlediska zapojení do reportáže.

AKADEMIE NATOČVIDEO.CZ 11. DÍL: Druhy zvuku a práce s nimi

Ve zvukové složce audiovizuálního díla rozlišujeme tři základní druhy zvukových prostředků neboli zvukové kategorie, s nimiž zvuková dramaturgie pracuje:

  • mluvené slovo (mluvená řeč)
  • hudba
  • ruchy

Mluvené slovo a hudba jsou produkty lidského myšlení, svébytné, organizované zvukové soustavy s komunikativním smyslem (znakové systémy). Mluvenou řečí lze sdělovat i zcela určité významy, hudební sdělení je nekonkrétní.

 
Zvuky přírody (šelesty, praskání, rachot, bublání, hlasy zvířat...), zvuky strojů a činnosti člověka nechápeme jako takovýto složitě organizovaný systém, ale jako projev objektů v jejich činnosti, pohybu. Tyto zvuky užité v audiovizuálním díle se obvykle označují jako ruchy. Stejně jako ostatní výrazové prostředky vstupující do filmu se zde pak i ruchy uplatňují s určitým tvůrčím záměrem, dostávají jistý řád, stávají se jedním ze systémů znakové řeči filmu.


Hudbu od ruchu tedy zásadně neodlišuje fyzikální podstata užitého akustického materiálu, ale míra jeho organizovanosti a příslušná rovina vztahů, do níž je určitý zvuk zasazen. 
U ruchu je důležitý předmětný vztah zvuku k jeho zdroji – objektu v akci. Dotváří atmosféru vytvářeného audiovizuálního výstupu. Představ si například, že točíš příspěvek o psech a nemáš žádný zvuk psa… To  by prostě nefungovalo.

Druhy mluveného slova
 Především je třeba rozlišit dva hlavní typy: 1. dialog, 2. komentář.

  • 1. Dialog (dia- = přes, napříč; logos = řeč, slovo)

je rozmluva jednajících aktérů - buď skutečných osob nebo postav ztělesněných herci. Dialog bývá těsně spjatý s akcí, s určitým prostředím, situací a dějem. Zpravidla je přímo nositelem děje. Při zvukovém ztvárnění dialogů je proto zapotřebí dbát na srozumitelnost a dramatickou účinnost dialogu, ale i na jeho soulad s akcí v obraze a věrohodné zapojení do prostředí. Ve zpravodajském formátu zpravidla mluvíme o rozhovoru

  • 2. Komentář                                                                                                   

zobrazenou skutečnost vysvětluje, doplňuje, hodnotí či uvádí do širších souvislostí. Podle vztahu mluvčího k dílu rozlišujeme v zásadě dva typy komentáře:


Osobní (subjektivní) typ komentáře osvětluje látku z hlediska subjektu určité postavy (člověk, zvíře, věc) či skutečné osobnosti, která je s dílem osobně spjatá a může se divákovi představit nejen vlastní osobitou mluvou, ale případně vystoupit i v obraze.


U neosobního (objektivního) typu komentáře zůstává osoba mluvčího stranou. Zpravidla jde o anonymního spíkra, který nemluví sám za sebe, ale čte připravený cizí text. Je tedy zapojen pouze v úloze profesionálního interpreta, v obraze se neobjeví (např. u dokumentárních žánrů naučného charakteru).


Oproti psanému projevu má mluvená řeč nesrovnatelně bohatší rejstřík významových odstínů. Užívá celou řadu výrazových prostředků: intonaci (melodiku), přízvuk, členění (pauzy), tempo, dynamiku (sílu) i hlasové zabarvení. Značná variabilita těchto prostředků umožňuje vyjádřit mluvou daleko přesněji konkrétní smysl slov či pasáží, dokonce i zásadně měnit jejich význam.

Druhy ruchů


Podle způsobu vzniku se ruchy dělí na přirozené (naturální) a uměle vytvářené.


Přirozené ruchy mohou vznikat přímo při akci (kroky, cinkání příborů...) a snímají se spolu s dialogy a okolním zvukem prostředí do společného zvukového záznamu nebo se nahrávají samostatně (zpravidla bez záznamu obrazu) s cílem dosáhnout čisté nahrávky jednotlivých ruchů.


Uměle vytvářené ruchy vznikají buď mechanicky nebo pomocí různých elektroakustických zařízení (v poslední době kupř. digitální technikou samplování, umožňující nejrůznější akustické transformace nahraného zvukového vzorku).


Podle své podoby a vztahu k obrazu se mohou rozlišovat ruchy reálné a stylizované.


Reálné ruchy odkazují k určitému reálnému zdroji zvuku. Vytvářejí-li se uměle, jde o nápodobu ruchů přirozených. Vedle reálných ruchů se uplatňují ruchy v různé míře zvukově stylizované, a to od podoby jemného ozvláštnění reality až k podobě ruchů nereálných, které se neopírají o zvukovou realitu světa, ale např. spoluvytvářejí obraz světa science fiction.

Technologie záznamu a zpracování zvuku z hlediska synchronnosti s obrazem:

  • Synchron  – záznam obrazu i zvuku probíhá současně 
  • Postsynchron - nejdříve je zaznamenán obraz, dodatečně pak zvuk
  • Playback - nejdříve je zaznamenán zvuk, dodatečně pak obraz
  • Asynchron (neboli samotný zvuk) – případy, kdy na těsné synchronnosti nezáleží 

Synchronní příjem zvuku při natáčení může být kontaktní nebo pomocný
Kontaktní znamená, že se zvukovým záznamem, přijatým při záznamu obrazu, se počítá jako s platným základem zvukové složky, která se pak může dále dotvářet. 


Pomocný zvuk se zaznamenává tehdy, když není z různých příčin možno přijmout při natáčení použitelný zvuk. Důvodem jsou například nevhodné akustické podmínky, které nelze zlepšit, hlučné prostředí, hlučná technická zařízení, nepříznivé povětrnostní podmínky, neovládají-li mluvčí jazyk nebo je-li jejich hlasový projev nevhodný.

 

Podívej se na následující video. Níže máš uvedeny body ve stopáži, kde jsou ke slyšení varianty popsané výše.

0:04 - synchronní osobní komentář
0:16 - začínají podkresové přirozené ruchy (tramvaj, sbíječka, ruch dopravy atd.), pokračují střídavě po celou dobu reportáže
0:34 - asynchronní komentář
0:46 - kontaktní reálný ruch, začínající v synchronu, přecházející do asynchronu (0:50)
1:07 - synchronní komentář

Jaké další typy zvuku odhalíte?

STAŇ SE DIVÁCKÝM REPORTÉREM

CHCI SE STÁT REPORTÉREM
 

To nejlepší z NatočVideo.cz

ZÁCHRANA SRNCE - TOP VIDEO TOHOTO TÝDNE!

ZÁCHRANA SRNCE - TOP VIDEO TOHOTO TÝDNE!
Play

Prémie tohoto týdne jsou rozdány a 20.000 korun si mezi sebe rozdělí čtyři nejlepší videa tohoto týdne. Na vrchol se dostal doslova dechberoucí příspěvek - záchrana srnečka zamotaného do elektrického ohradníku. Celý článek

NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ LETADLO V PLAMENECH! Cvičení IZS sledovaly stovky lidí!

NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ LETADLO V PLAMENECH! Cvičení IZS sledovaly stovky lidí!
Play

Jednalo se o cvičení integrovaného záchranného systému, ale po zhlédnutí záběrů budete na vážkách. Letadlo v plamenech a mohutný dým valící se mnoho metrů vysoko! Taková akce ochromila ve čtvrtek Karlovo náměstí v Praze. Celý článek

VÝZDOBA JAKO Z POHÁDKY! Podívejte se do vánoční zahrady v Uhříněvsi!

VÝZDOBA JAKO Z POHÁDKY! Podívejte se do vánoční zahrady v Uhříněvsi!
Play

Do sousedovic večerní zahrady nás pozvala paní Valešková.Nebojte se, tam se rozhodně neztratíte! Obklopí vás hra světel, laděná do vánočního. Tak tady jsou na Ježíška připraveni ve velkém stylu! Celý článek

Vaše videa odebírají

zobrazit všechny partnery

Portál o tom nejzajímavějším, co se v Praze děje. Natáčejte i vy pro MilujuPrahu.cz!

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je největší zájmovou organizací u nás pořádající ročně celou řadu společenských, sportovních, veteránských a zábavních akcí. Stovky dobrovolných hasičů se z nich snaží udělat co nejlepší videa na památku.